fbpx

QT Systems AB förvärvas av Confirma Software

QT Systems AB förvärvas av Confirma Software.

QT Systems AB drivs vidare med de tidigare ägarna kvar på sina positioner.

Affären ger QT Systems tillgång till nya säljkanaler och marknader. Systerbolagen öppnar upp för spännande möjligheter och integrationer.

”Vi välkomnar Confirma Software och ser fram emot denna gemensamma resa. Bolagen inom Confirma Software kommer ha stor nytta av varandra och vi ser en god synergieffekt”, säger tidigare ägare av QT Systems AB.

Kort om Confirma Software:

Confirma Software är en leverantör av vertikala mjukvarulösningar för företag i Norden. Confirma Software har gjort 16 förvärv sedan starten sommaren 2019. Koncernen har intäkter på mer än 60 miljoner euro. och har cirka 12 000 abonnemangskunder. Confirma Software driver värdeskapandet genom att dela bästa praxis och resurser mellan koncernbolagen. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm

 

Confirma Software ”Vi är mycket glada över att välkomna QT Systems-teamet till Confirma Software. Förvärvet adderar ett nytt produktområde som passar väl in i flera av våra befintliga vertikaler, som träningsanläggningar, kommuner och fastighetsförvaltning. Tillsammans med QT Systems-teamet kommer vi att arbeta med att etablera det nya produktområdet i Norden”, säger Confirma Softwares VD Jarle Mørk

Med förvärvet av QT Systems har Confirma Software proforma LTM-intäkter på mer än 60 miljoner euro och nära 400 anställda.

”Med tillägget av QT Systems-teamet kommer vi att ytterligare bredda våra kompetensintegrerade styrsystem för att stödja boknings- och betalningslösningar i ett antal av våra befintliga OpCos och vertikaler”, säger VD Jarle Mørk för Confirma Software.

Confirma Softwares strategi är att fortsätta växa genom förvärv av nordiska affärssystemföretag med etablerade marknadspositioner, som betjänar SME-marknaden eller den offentliga sektorn.

Se nyheten som pdf –> QT Systems AB förvärvas av Confirma Software

Share this post