fbpx

Lösningar

Tvättdebitering

När hyresgästen själv betalar blir resultatet välfyllda maskiner och färre tvättar.

QT:s system är ett maskinoberoende system som registrerar tvättmaskinens eldrift och räknar ut antalet tvättar. På hyresavin kan boende se hur många tvättar man gjort varje månad.

Förutom den direkta besparingen på driftkostnaden kan man förlänga intervallen för maskinbyten.