fbpx

Lösningar

Mätning (IMD)

Driftsäkert trådbundet system

Individuell mätning och debitering bidrar till en hållbar miljöutveckling

Individuell mätning av el, värme och vatten

En bra metod att få boende att hushålla med energi och minska energinotan är att införa Individuell Mätning för respektive lägenhet. Det gäller att synliggöra kostnader för el, värme och varmvatten på hyres- eller avgiftsavin.

IMD ger er:

  • Möjlighet att följa energiförbrukningen för hela fastigheten.
  • Lägenhetsinnehavaren kan följa sin egen förbrukning.
  • Ert bidrag till en hållbar miljöutveckling.
  • Sänkt energiförbrukning.
  • Automatisk avläsning.
  • Export av lägenhetens förbrukning till ekonomisystem.

Fastigheten har en gemensam huvudmätare

Respektive lägenhet har en egen fördelningsmätare och tar sin andel av den abonnemangskostnad och totala förbrukning.