fbpx

Produkter

QTR-42 Underenhet Dörrcentral PLC

Dörrcentral för passagesystem där kommunikation sker överlagrat på elnätet.

QTR-42 är en dörrcentral för passagesystem med modbuskommunikation överlagrat på elnätet (PLC – Power Line Communication). Där konkurrenter kan kräva förläggning av nya kablar för kommunikation erbjuder vi istället att använda befintligt elnät. Utmärkt för exempelvis fristående sop- eller cykelrum där man vill slippa göra åverkan i marken för att förlägga ny kabel. Dubbelriktad elnätskommunikation sker med huvudenhet, QTR-82, via mediakonverter, QTR-40.


Installationsanvisning
qtr42-installationsanvisning.pdf