fbpx

Produkter

QTR-82 Huvudenhet

Huvudenhet, systemets hjärna och hjärta.

QTR-82 knyter samman de undre lagren (dörrmiljöer, motorvärmarstolpar, etc) med administrationen. Den agerar modbus-master mot systemets underenheter (dörrcentraler, lägenhetsmoduler, tvättdebiteringsmoduler, signaltablåer, uttagsmoduler m.m.). Kommunikation med underenheter sker enligt standarden RS-485 över partvinnad kabel och kan då prata med slavar upp till 1200 meter bort.


Installationsanvisning
qtr82-installationsanvisning.pdf