fbpx

Om oss

Om oss

QT Systems AB har sitt säte i Lycksele där verksamheten startades 2001. Ägarna och flera av de anställda har mer än 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen.

All design och utveckling av både hård- och mjukvara sker inom företaget. Största delen av den fysiska produktionen görs av oss. Vi sköter också drift och support själva. Tillsammans gör detta att vi oftast snabbt, utan inblandning av en tredje part, kan svara på frågor och lösa problem. Kompetensbredden och kontrollen gör att vi kostnadseffektivt och smidigt både kan ta fram nya lösningar och justera befintliga. Det ger oss också en flexibilitet och kapacitet att göra kundanpassningar.

Vi är 20 individer fördelade på två kontor. I Lycksele har vi byggt om ett 2000+ kvadratmeter stort gammalt mejeri efter våra behov. Många av de anställda kommer från ett liknande företag bildat på åttiotalet. Vi delar ett teknikintresse. Vi har låg personalomsättning.

Det är viktigt för oss att bibehålla en hög kompatibilitet över tid. Inte bara vårt arbete på driftsidan blir enklare och säkrare utan det ger också kunden trygghet och långsiktighet. Därför har vi byggt systemet på ett sådant sätt att det är öppet för skalning och funktionsutbyggnad utan att ge avkall på bakåtkompatibilitet eller stabilitet. Motorn, infrastrukturen och kommunikationen används på samma sätt av de olika lösningarna. Enhetligheten är inte bara en teknisk och ekonomisk fördel utan underlättar också för slutanvändare, administratörer och installatörer.

Nedan hittar ni våra allmänna villkor, garantivillkor, miljöpolicy samt policy kring GDPR.
Allmänna Villkor.pdf
Garantivillkor.pdf
Miljöpolicy.pdf
GDPR.pdf
Integritetspolicy App

QT Systems historik