fbpx

Lösningar

Motorvärmarstyrning

ObjeQT värmer din bil utan att slösa.

Det är allmänt känt att kostnaden för bilvärmare är mycket hög när man saknar styrning och framför allt om inte användarna betalar efter förbrukning. Det är inte ovanligt att stolpar som saknar styrning kan ha en energikostnad över 1000 kr per månad.

I befintliga bilvärmarstolpar monteras styrutrustning med eller utan elmätare. Uttagsmodulerna är mycket kompakta och ryms i de flesta stolptyper. Modulerna kommunicerar med ObjeQT som släpper på strömmen i tid före avresa.

Kommunikationen sker över elnätet mellan nod och modul. Användarna programmerar själva in sina tider via webbläsare, app, bokningstavla eller med ett sms.