fbpx

Lösningar

Motorvärmarstyrning

Har ni idag motorvärmaruttag som är ständigt påslagna?

QT:s system värmer din bil utan att slösa.

Det är allmänt känt att kostnaden för att värma bilen blir onödigt hög om det saknas styrning samt om slutanvändaren inte betalar efter förbrukningen. Det är inte ovanligt att stolpar som saknar styrning kan ha en energikostnad på över 1 000 kr per månad.

Vi har fristående motorvärmare med egna uttagscentraler och även insatser för Garo, ABB och Eldon.

I bilvärmarstolparna monteras styrutrustning med elmätare. Uttagsmodulerna är mycket kompakta och ryms i de flesta stolptyper. Modulerna kommunicerar med QT:s system som släpper på strömmen i tid före avresa.

Kommunikationen sker över elnätet mellan nod och modul. Användarna anger själva in sina tider via app, webbsida, bokningstavla eller med ett sms.

Olika anpassningsområden
Vårt styrsystem kan anpassas för ett flertal olika
typer av elförbrukare och de vi främst riktar in oss
på är följande:

Motorvärmaruttag

  • Tillslagstiden beroende av utetemperatur

Elbilsladdning

  • Laddning via typ 2-uttag
  • Kan schemaläggas beroende på när elen är
    som billigast, V1G
  • Lastbalansering
  • Campinguttag
  • Uttag på marinor