fbpx

Lösningar

Bokning

Att investera och införa bokningssystem i tvättstuga eller bastu ökar trivsel och trygghet! Flera effekter av ett införande gör investeringen lönsam, t.ex. att hyresgästerna blir bättre på att sköta om lokaler och utrustning.

Allt går att boka

I ObjeQT finns det få begränsningar! Det går att ha ett stort antal bokningsobjekt i systemet. Man kan boka allt från tvättstugor, bastu, möteslokaler till gemensam bil. Regler för hur objektet kan bokas sätts upp i programmet och hyresgästen kan begränsas till att boka mer än ett visst antal tider under en tidsperiod.

Boka tvättstugan från fjällen

Tack vare att systemet ligger på Internet kan hyresgästen boka hemifrån eller från semestermålet utan att behöva besöka tvättstugan.

Trygg i tvättstugan

Med ObjeQT har endast den hyresgäst som bokat tid tillträde till tvättstugan. Ett enkelt sätt att öka tryggheten och säkerheten. Spårbarheten gör att användaren av tvättstugan är mer noggrann med renhållning. Därmed håller den dyrbara tvättstugan längre.