fbpx

Lösningar

Passagesystem

Passagesystem

Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott, vilket ökar tryggheten för hyresgästerna. Om RFID-taggar kommer bort görs de enkelt obrukbara.

Elbilsladdning

Komplettera befintliga motorvärmarplatser med elbilsladdare och gör både människa och miljö en tjänst.

Padel styrningssystem

Styrsystem för padel

Vi tillhandahåller styrsystem för padel i form av automatiserad belysning samt passage. Vår utrustning siter idag i 1 300 padelhallar.

Motorvärmarstyrning

Motorvärmarstyrning

I befintliga bilvärmarstolpar monteras styrutrustning med eller utan elmätare. Modulerna är mycket kompakta så de ryms i de flesta stolptyper.

Bokning

Bokning

Införande av bokningssystem gör investeringen lönsam, exempelvis genom att hyresgästerna blir bättre på att sköta om lokaler och utrustning.

Mätning (IMD)

Mätning (IMD)

En bra metod att få boende att hushålla med energi och minska energinotan är att införa Individuell Mätning för respektive lägenhet.

Tvättdebitering

Tvättdebitering

När hyresgästen själv betalar blir resultatet välfyllda maskiner och färre tvättar.

information

Information

Ett modernt alternativ till den gamla anslagstavlan som visar vilka som bor i trappuppgången. Skillnaden är avsevärd, den sparar tid och gör det…

Garageportstyrning

Garageportstyrning

Användare ringer till en IP-telefon placerad inom byggnaden varvid en inspelad röst svarar och porten öppnas (om man är behörig).