fbpx

Produkter

QTR-33 Underenhet Tvättdebiteringsmodul

Tvättdebiteringsmodul för styrning, mätning och debitering av antal maskintvättar.

QTR-33 är en tvättdebiteringsmodul som via reläer kan styra tvättmaskiners tillslag och med hjälp av strömspolar över neutralledare beräkna antalet maskintvättar (även grovtvätt) för debitering. Alternativt kan elmätare med pulsutgång användas för detektering. Då QTR-33 är en underenhet är den beroende av en huvudenhet för att fungera, antingen QTR-81 eller QTR-82.


Installationsanvisning
qtr33-installationsanvisning.pdf