fbpx

Lösningar

Elbilsladdare

Komplettera befintliga motorvärmarplatser med elbilsladdare och gör både människa och miljö en tjänst. Efterfrågan på möjligheter att ladda elbilen växer, både i hemma- och arbetsmiljöer. QT Laddbox är enkel att installera, enkel att hantera och enkel att mäta/fakturera förbrukning.
Samtliga laddboxar har givetvis personskyddsbrytare (kombinerad säkring
och jordfelsbrytare som detekterar likströmsläckage enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter).

Bra miljöval

För bostadsområden och arbetsplatser är det ett bra miljöval att kunna erbjuda elbilsladdare för boende och personal. QT Laddbox installeras kostnadseffektivt i anslutning till motorvärmaruttag i befintliga stolpar och erbjuder individuell mätning av elförbrukning och individuell fakturering av förbrukningen. Därför fordras ingen krävande installation av nya laddstolpar eller ny kabeldragning.

Normalladdning av elbilar

En elbil laddas oftast nattetid i anslutning till hemmet, eller dagtid i anslutning till jobbet. Det kallas för normalladdning och laddar bilen under en längre period, vilket innebär att eltillförseln är lägre och fullt tillräcklig med redan existerande elnät och förutsättningar i motorvärmarplatser. Installation av QT Laddbox är därför ett snabbt och enkelt sätt att erbjuda elbilsladdning utan stora ingrepp och utan höga kostnader.

Anpassad lösning efter behov

Vi skräddarsyr en lösning som passar er situation. Det kan vara att ni vill erbjuda elbilsladdare för företaget på arbetsplatsens parkering eller att bostadsrättsföreningen vill erbjuda boende möjligheten att ladda eldrivna fordon. Vi hjälper er till en smidig och kostnadseffektiv lösning för elbilsladdning.

Individuell mätning och hantering

Våra produkter gör det både enkelt att hantera den egna laddningen och förhindrar dessutom att obehöriga nyttjar laddningen. Med ett smart styrsystem kan behöriga personer genom en app eller på en webbsida hantera när uttaget ska vara aktivt och ladda bilen. Systemet mäter också förbrukningen för laddaren och ser till att användaren bara betalar för den el som nyttjas.

Våra betalningslösningar är utformade för att vara så smidiga som möjligt för kunden. Vi erbjuder exempelvis betalning via QR-kod som ger möjlighet att direktbetala med kreditkort eller banköverföring. Hör av er till oss så berättar vi mera kring detta område.

Förberett för utbyggnad

QT Laddbox är anpassade och förberedda för att kunna komplettera med hantering av motorvärmarstyrning i samma modul. Motorvärmarstyrning kan anpassas individuellt efter avresetider och systemet tar även rådande klimat i beräkning för tillslagstider.

Norrländskt klimat som utgångspunkt

Sverige kan vara både mörkt och kallt under långa perioder av året och därför har vi utvecklat QT Laddbox att stå emot kargt klimat och tuffa förhållanden. Stabil konstruktion och tåliga material gör att laddaren klarar årstiderna utan problem. Laddarna är dessutom utrustade med LED-belysning så att det är lätt att se uttaget även under mörka delar av dagen.