fbpx

Lösningar

Passagesystem

Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott i fastigheten, vilket ökar tryggheten för hyresgästerna. Om RFID-taggar kommer bort är det lätt att göra dem obrukbara. QT:s system stänger ute obehöriga och sparar pengar.

Lugnt och tryggt i trapphuset

Vandalisering och bus i trapphus är två orsaker till att hyresgäster inte trivs och flyttar. Genom att utrusta entréer med tillträdeskontroll, minskas problemen och utflyttandet.

Kontrollerat spring i fastigheten

Vem springer i fastighetens källare? Tjuvar föredrar vanliga lås som inte lämnar några spår efter sig. I QT:s system finns spårbarhet i dörrpassagen, vilket minskar stölder i hyresgästernas förråd.

Så går det till

Vid de dörrmiljöer som man vill ha passagekontroll, monteras en taggläsare. Den kan vara med eller utan kod. Fördelen med kod är att man kan ha olika säkerhetsnivåer under dygnet. Exempelvis att man enbart använder kod dagtid, medan på kvällar måste identifiera sig med tagg.