fbpx

Din BRF kan få bidrag för att sätta upp laddstolpar!

Din BRF kan få bidrag för att sätta upp laddstolpar!


Vi ser en växande efterfråga på elbilar och Sverige behöver utöka sin laddinfrastruktur för att möta
efterfrågan och minska utsläpp som påverkar klimatet. Nu kan din bostadsrättsförening ansöka om
bidrag för att installera laddpunkter som i huvudsak kommer att användas av boende.


Vilket bidrag för laddstolpar kan jag söka?


Ladda bilen är ett bidrag som går att söka via Naturvårdsverket både innan och efter installation av
laddningspunkter vid bostäder eller arbetsplatser. Bidraget ges ut som ett engångsbelopp med högst
50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.
I dagsläget finns det ingen deadline för ansökningsperioden och handläggningstiden uppskattas till
1 månad för digitala ansökningar via Naturvårdsverkets e-tjänst och 5-6 månader för ansökningar
via blankett.


Läs mer och ansök på: www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/


Läs mer om våra laddstolpar genom att klicka här ->

Share this post