fbpx

AB Övikshem investerar i ObjeQT för motorvärmarstyrning

Motorvärmarstyrning

AB Övikshem investerar i systemet ObjeQT för styrning av sina motorvärmaruttag

Övikshem byter ut äldre motorvärmarsystem mot ObjeQT för förbättrad kommunikation, sammanställning av elförbrukning och styrning via app.

Att styra motorvärmaruttag är en bra investering för miljö, bekvämlighet och ekonomi. Det tycker det kommunala fastighetsbolaget Övikshem AB, som sedan 2004 år haft ett digitalt system för sina hyresgästers parkeringsplatser. Dåvarande ansvarig för miljö och energi inom Övikshem ville göra det bekvämt för hyresgästerna med fjärrstyrning och samtidigt minska utsläpp av avgaser från bilar utanför bostäderna. Effekten blev också att energiförbrukningen minskade för parkeringarna.

Det system som man då valde var det första digitala systemet på marknaden för detta ändamål och hette SWITCH-IT. Fördelarna vid installation var att man inte behövde gräva och lägga ny kabel utan man kunde kommunicera via befintliga elkablar.

Sedan några år tillbaka har Övikshem påbörjat att byta ut SWITCH-IT till QT Systems styrning ObjeQT, ett system som möjliggör nya funktioner och har förbättrad kommunikation till uttagscentralerna. Funktioner som sammanställning av elförbrukning på olika bostadsområden och enskilda eluttag blev också ett framsteg. Den boende kan se att eluttaget är på- eller avslaget och styra uttaget via appen QT Kund.

Tre andra kommunala fastighetsbolag som ser fördelar med att styra sina motorvärmare är Härnösandshus, Östersundshem och Hallstahem. Med vårat tidvis kalla klimat så finns behovet att värma motor och kupé innan avfärd hemifrån. Att värma bilen med el är den särskilt miljövänligaste metoden, framförallt i jämförelse med dieselvärmare eller kallstart.