fbpx

ObjeQT – Passagelösning som funkar.

Passagesystem

På Qt konstruerar vi passagesystem som är användarvänliga. Avancerad teknik och “know-how” resulterar i lösningar som är enkla att hantera och samtidigt skapar hög säkerhetsnivå. Målet är att hyresgäster och ägare till bostadsrätter ska känna ökad trygghet både hemma och i fastighetens övriga utrymmen. Det ger i sin tur ett ekonomiskt mervärde för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vi kallar lösningen för ObjeQt, ett system med elektroniska RFID-taggar och lås som kan fjärrstyras via dator eller en app i telefonen. En “taggnyckel” programmeras enkelt för tillträde till olika lokaler och/eller på bestämda tider. Tillsammans med vårt bokningssystem är det en perfekt lösning för gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugan, bastun eller övernattningslägenheten.

Systemet går enkelt att skala upp och skapar full kontroll över nycklarnas var, när och hur. Med starkare tillträdeskontroll försvåras möjligheterna till inbrott och spring i en fastighet. Om en RFID-tagg kommer bort är det lätt att göra den obrukbar.

En tagg är enkel att använda. Men i systemet finns också möjligheten till fjärrstyrning vid bokningar eller tillträde till olika lokaler. Det betyder att en garageport kan öppnas med hjälp av en app i din smartphone. Eller att bovärdar eller andra kontaktpersoner i en fastighet kan fjärröppna dörrar eller grindar från en dator eller en smartphone.

Vandalisering och bus i trapphus vanliga orsaker till minskad trygghet i flerfamiljsbostäder. Genom att utrusta entréer, garage och andra gemensamma utrymmen med våra passersystem ökar säkerheten. Samma sak med spring i fastighetens källare där QbjeQt minskar risken för stöld i hyresgästernas förråd. Det ökar trivseln och tryggheten och bidrar till ett mer attraktivt boende.

Har något hänt i tvättstugan? Med ObjeQT har endast den hyresgäst som bokat tid tillträde till tvättstugan. Utöver säkerhet bidrar det till bättre ekonomi. Den som använder tvättstugan blir mer noggrann att städa efter sig p.g.a. spårbarhet. Därmed håller tvättstugan och dess dyrbara utrustning längre. Systemet kan också utökas med debitering av antalet tvättar eller elförbrukningen – och självlart användas för att styra belysningen i lokalen.

Har ni några frågor? Kontakta oss så berättar vi mer om ObjeQT och hjälper er komma fram till en enkel och anpassad lösning just för er.