fbpx

Nöjda kunder

Kombinerade uttag till bra pris

Med allt fler laddhybrider och elbilar på de svenska vägarna blir kravet på laddningsmöjlighet i hemmet allt större. Redets samfällighetsförening har tagit steget till laddstolpar, ett val som föll på QT systems.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Västerbotten pågår för fullt, så även bland länets samfällighets- och bostadsrättsföreningar. En samfällighetsförening som tagit steget och installerat laddstolpar för de boende är Redets samfällighetsförening i Umeå som ligger på Morkullevägen.

– Vi är en samfällighet med 25 hushåll som funderade över hur vi skulle möta elbilsfrågan. Även om det inte är alla som kör en laddhybrid eller elbil idag bland de boende så är det ett behov som vi alla kommer att få i framtiden, säger Conny Vikström, kassör i Redets samfällighetsförening.

Parkeringarna där laddstolparna planerades var fristående från de boendes garage, vilket innebar att kravet både innehöll uttag för motorvärme, så kallat schukouttag och laddning för elektrifierade fordon med typ 2-uttag. Valet föll på QT systems, vars laddstolpar för eldrivna fordon går att komplettera med uttag för motorvärmare.

– De flesta har ett behov av en motorvärmarplats här i Umeå och gradvis kommer även kravet på laddbehov av laddhybrider och elbilar att öka. När vi skannade av marknaden så hittade vi QT systems som erbjöd en kombination av elbilsladdaruttag och schukouttag för motorvärmare. Det till ett bra pris, förklarar Conny.

Valet att installera fasta stolpar till alla boende var dock inte ursprungsplanen.

– Ett tag tänkte vi att skulle installera infrastrukturen och att de boende sedan fick haka på med sin egen laddare. Men för att det ska funka ska alla ha samma laddtyp för att vi ska kunna utdebitera för strömförbrukningen. Det blev mycket krångligare. Så vi sökte pengar från klimatklivet för att göra alla platser samtidigt.

Administrationen viktig

En viktig parameter som gjorde att valet föll på just QT systems var möjligheten att enkelt administrera stolparnas och respektive boendes elförbrukning, ett jobb som faller på kassören Connys bord.

– Jag tar ut förbrukningsrapporter ett par gånger per år och debiterar respektive boende, vilket går ganska snabbt.

Även de boende kan kommunicera med sin laddstolpe via sin telefon och bland annat trådlöst ställa in när motorvärmaren ska starta och stängas av.

– I deras system så är avgiften för att alla 24 hushåll ska kunna ha sin app och kommunicera med stolpen väldigt låg. När vi tittade på andra system så var de betydligt dyrare och den största kostnaden skulle då bli den administrativa. Det är bättre att man få betala för själva förbrukningen, inte en massa kringkostnader.

Ett tips han gärna delar med sig av är att ta in flera offerter för själva elarbetet.

– I upphandlingen av infrastrukturen för bygget så kunde det skilja upp till 100 procent i offererat pris. Det är viktigt att kontakta många elfirmor.