fbpx

Integritetspolicy App

Integritetpolicy App
Detta är vår integritetspolicy som behandlar användarens integritet. Den visar
hur vi skyddar de rättigheter kunden har, samt beskriver hur data används.
Vi följer de regler, lagar och förordningar som gäller för skydd av personuppgifter.

Syftet med lagring av personuppgifter är att upprätthålla förteckning och kontaktregister i våra affärsrelationer.

Hur vi hanterar data
Personuppgifterna lagras så länge affärsmässig relation består och tas bort när
berättigat behov av densamma upphör. Uppdrags- eller raderingsbegäran skall
ställas till anläggningsägaren när det handlar om system som vi levererat.
Vi behandlar enbart de personuppgifter som kunden själva valt att lämna till oss. Det kan handla om att kunden registrerar sig för vår app, kontaktar oss via formulär eller skickar e-post till oss.

Se mer information på denna sida: http://qtsystems.se/gdpr/

Hur vi samlar in data
Vi samlar in och behandlar denna typ av data:
• Personliga uppgifter
E-postadresser
– Lösenordsåterställning
Telefonnummer
-Bokning av allmänna platser
• Ekonomiska uppgifter
Köphistorik
Hantering av debiterbara bokningsobjekt
• Plats
Ungefärlig plats
-Bokningsobjekt
-Fjärröppning
• Appinformation och appens prestanda
Kraschloggar
-Analys
Diagnostik
-Analys
• Appaktivitet
Interaktioner med appen
-Bokningshistorik
-Fjärröppning
• Enhets-id:n eller andra identifierare
Analys
Pushmeddelanden

Till vem lämnar vi ut data
App-informationen delas till Google via Google Firebase. Den information som
delas visar kundens telefonmodell, version av operativsystem samt app-version.
Uppgifterna skickas för diagnostik och analys.