fbpx

Hjalmarssons

motorvärmare

MINSKAD ELFÖRBRUKNING. Vi ville sänka elförbrukningen i våra motorvärmaruttag…